BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY 2022

SETKÁNÍ S ODBORNÍKY

V PLYNÁRENSTVÍ

BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY 2022

Již 31. ročník, na němž se setkají odborníci v oblasti výstavby, údržby, bezpečnosti, spolehlivosti a provozování plynárenské soustavy a využijí příležitost také k neformální výměně informací. Výběr témat se soustředí na reálné problémy a poukazuje na nové možnosti a očekávané trendy. Předchůdci sympozia byly vzdělávací akce Kolokvium Bezpečnost a spolehlivost plynovodů, Provozování distribuční soustavy a Nové trendy. Setkání nabízí také prostor pro vystavovatele souvisejících technologií a produktů.

Program – 7. června 2022

SYMPOZIUM BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVYProgram – 8. června 2022

SYMPOZIUM BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY

Mediální partner

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, Praha 4, tel: 222 518 811, IČ: 00409928
DIČ: CZ00409928

OREA Hotel Pyramida

Bělohorská 24, Praha 6