Partner

BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY 2021

SETKÁNÍ S ODBORNÍKY

V PLYNÁRENSTVÍ

Program – 7. září 2021

SYMPOZIUM BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY

Pokyny

Přihlašovací údaje do e-kurzů budu zaslány účastníkům nejdéle dva dny před konáním e-kurzu.

E-sborník přednášek najdete na stránkách www.cgoa.cz do 10 dnů po termínu konání. Heslo, které vám bylo dříve přiděleno se nemění. Zapomenuté heslo si můžete obnovit na odkazu v přihlašovacím okně www.cgoa.cz vpravo nahoře.

KONTAKT

Český plynárenský svaz

Vzdělávání

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4

241 049 705

ON-LINE

Přihlašovací údaje k on-line setkání zašleme na e-mail registrovaného účastníka nejdéle dva dny před konáním. Pokud údaje neobdržíte, zkontrolujte, prosím, složku nevyžádané pošty a kontaktujte nás.

REGISTRACE

SYMPOZIUM BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY

KONTAKTNÍ OSOBA
ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Vyberte poplatek.

Ceny jsou uváděné včetně DPH.

ÚHRADA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU

Po potvrzení přijetí přihlášky bude vystavena faktura na celou částku a bude zaslána na e-mail kontaktní osoby (bude obsahovat obvyklé náležitosti proforma faktury). Při platbě uveďte číslo faktury jako variabilní symbol. Dle § 28 odst. 5 bude po připsání platby na účet nebo od uskutečnění zdanitelného plnění do 15 dnů vystaven daňový doklad.
Přihláška je závazná. Zastoupení účastníka je možné.